HYBRID

Marc Filigrana
Illes Balears
5/5/2023 | 19 h
15 min

Per a tots el públics
Exterior Auditori

Mostra de Hybrid, un projecte en procés de creació.