May 4
CIRCUIT INACABAT

May 4
9.00 h
Sea area

KÜS

May 4
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

PRESSURE

May 4
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

FREEKTION

May 4
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

KAPOTE

May 4
17.15 – 17.45 h
Pont de la Vila Rotja

HYBRID

May 4
17.15 – 17.45 h
Pont de la Vila Rotja

BECOMING BELONGINS

May 4
18.00 – 19.00 h
Exteriors Auditori

FRAMEWORK

May 4
18.00 – 19.00 h
Exteriors Auditori

LA PEDRA DE FUSTA

May 4
18.00 – 19.00 h
Exteriors Auditori

UNDERFOOD

May 4
19.15 – 20.00 h
Auditori Alcudia

FRAGMENTO

May 4
19.15 – 20.00 h
Auditori Alcudia

ALIAS MARIANO

May 4
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

CONCERT INACABAT
DUBJUGGLER

May 5

May 5
17.00 h
Pont de Vila Roja

May 5
18.00 h
Plaça de Toros

May 5
19.00 h
Exteriors Auditori

May 5
20.00 h
Auditori

May 5
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

May 6

May 6
11.00 h
Plaça de l’Església

May 6
12.00 h
Passeig Pere Ventayol

May 6
13.00 and 17.00 h
Espai Circaire-Carpa Circ Bover

May 6
14.00 h
Exterior Espai Circaire

May 6
16.00 h
Plaça de Toros

May 6
18.00 h
Passeig Pere Ventayol

May 6
19.00 h
Pont de la Vila Roja

May 6
20.30 h
Auditori

May 6
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

May 6
From 12.00 to 22.00 h
Itinerant

May 7

May 7
From 10.00 to 14.00 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

May 7
10.30 and 12.30 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

May 7
11.30 and 13.30 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

May 7
11.00 and 17.00 h
Plaça de l’Església

May 7
12.00 and 16.00 h
Espai Circaire- Carpa Circ Bover

May 7
13.00 h
Plaça de Toros

May 7
14.00 h
Exterior Espai Circaire

May 7
17.00 h
Av. Ca na Ferrera – Behind Pl. Toros

May 7
18.00 h
Pont de la Vila Roja

May 7
19.00 h
Auditori d’Alcúdia

May 7
From 12.00 to 22.00 h
Traveling