4 de maig
CIRCUIT INACABAT

4 de maig
9.00 h
Zona de Mar

KÜS

4 de maig
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

PRESSURE

4 de maig
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

FREEKTION

4 de maig
16.00 – 17.00 h
Espai circaire – Carpa del Circ Bover

KAPOTE

4 de maig
17.15 – 17.45 h
Pont de la Vila Rotja

BECOMING BELONGINS

4 de maig
18.00 – 19.00 h
Exteriors Auditori

LA PEDRA DE FUSTA

4 de maig
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

CONCERT INACABAT
DUBJUGGLER

5 de maig

5 de maig
17.00 h
Pont de Vila Roja

5 de maig
18.00 h
Plaça de Toros

5 de maig
19.00 h
Exteriors Auditori

5 de maig
20.00 h
Auditori

5 de maig
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

6 de maig

6 de maig
11.00 h
Plaça de l’Església

6 de maig
12.00 h
Passeig Pere Ventayol

6 de maig
13.00 i 17.00 h
Espai Circaire-Carpa Circ Bover

6 de maig
14.00 h
Exterior Espai Circaire

6 de maig
16.00 h
Plaça de Toros

6 de maig
18.00 h
Passeig Pere Ventayol

6 de maig
19.00 h
Pont de la Vila Roja

6 de maig
20.30 h
Auditori

6 de maig
22.00 h
Espai Circaire – Carpa Circ Bover

6 de maig
12.00 a 22.00 h
Itinerant

7 de maig

7 de maig
10.00 a 14.00 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

7 de maig
10.30 i 12.30 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

7 de maig
11.30 i 13.30 h
Circ a la Fresca – Port d’Alcúdia

7 de maig
11.00 i 17 h
Plaça de l’Església

7 de maig
12.00 i 16.00 h
Espai Circaire- Carpa Circ Bover

7 de maig
13.00 h
Plaça de Toros

7 de maig
14.00 h
Exterior Espai Circaire

7 de maig
17.00
Av. Ca na Ferrera – Darrere Pl. Toros

7 de maig
18.00 h
Pont de la Vila Roja

7 de maig
19.00 h
Auditori d’Alcúdia

7 de maig
12.00 a 22.00 h
Itinerant