Organitza
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
I CIRC BOVER

Direcció i programació
TIÀ JORDÀ

Gestió i producció executiva
LUIS BARÓ

Producció i logística
KELLY MARTÍNEZ MARIÑO

Assistent de producció i taquilla
NOELIA CAUREL

Suport logístic i supervisió d’equip de voluntàries
BIEL JORDÀ I HENRY ALVA

Tècnica
ONLINE SONORITZACIONS

Comunicació i imatge gràfica
24PM MARKETING

Premsa i patrocinis
TITO FUSTER

Fotografia
NUOVA TECNICA

Vídeo
CARLOS PANTAMARIA

Web
VERBIGRAFIA

Equip de Muntatge
NATXO VARGAS, TONI RISOS, JOSUÈ GUASP I PAU CARACUEL

i l’Àrea Tècnica i Direcció de l’Auditori d’Alcúdia conjuntament amb els Departaments de Cultura, Brigada, Premsa i Patrimoni de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Col ·laboracions externes
PROYECTO TERRITORIO VIOLETA I APROPA CULTURA

SOM CIRCAIRES